کاپ سر (گرده سر)

 

این قطعه در تمام فیلتر های هواکش کاربرد دارد و ضخامت ورق مصرفی در آن نیز بین 4/0 تا 9/0 متغیر بوده که جنس ورق های مصرفی نیز شامل انواع ورق های روغنی و انواع ورق های گالوانیزه می باشد. این قطعه عامل مونتاژ کاغذ و بدنه فیلتر می باشد.