بدنه (پوسته)

 

تقریباً می تواند گفت که قطعه اصلی در تمام فیلتر های روغن و گازوئیل پیچی بوده که عامل تصفیه (المنت) فیلتر و تمام متعلقات داخل آن قرار می گیرد . این قطعه با توجه به نوع خودرو (سبک و سنگین ) در سایز ها ، ابعاد و اشکال مختلف می باشد . ورق مصرفی در این قطعات نیز بین ضخامت 5/0 تا 7/0 متغیر بوده و جنس این ورق نیز ار ورق های روغنی کششی یا فوق کششی می باشد. استاندارد ورق های مورد استفاده ST14  و ST16 می باشد.